Jsme kvalifikování pro řešení krizových situací

Publikoval(a) Správce stránek dne

Získali jsme kvalifikaci pro řešení krizových situací, která nám v praxi napomáhá při bezpečnostních akcích, kterých se naše společnost účastní.

Komunikační dovednosti vhodné pro řešení konfliktních situací.

  • vhodné prostředky verbální komunikace pro řešení konfliktní situace
  • ovládnutí neverbální komunikace v konfliktní situaci
  • aktivní naslouchání jako prostředek ke zklidnění konfliktní situace
  • základní dovednosti aktivního naslouchání

PhDr. Miroslav Vymyslický – vyjednavač

Od roku 1998 se zabývám krizovou
komunikací a vyjednáváním.
Základem předávaných znalostí
jsou praktické zkušenosti vyplývající
z dlouholetého působení v oblasti
vyjednávání a komunikace, podložené
stovkami případů vyjednávání,
se kterými jsem se přímo setkal.

Kategorie: Aktuality